Algemene Voorwaarden

Strandappartement Katwijk
Registratienummer 0537 85F0 E32C DF5D D77E

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de boeking:

De huurder dient te beseffen dat dit vakantieappartement van een particuliere verhuurder is en zich in alle gevallen dienovereenkomstig zal opstellen en gedragen. Dit betekent ook dat de huurder geen overlast veroorzaakt voor de bewoners of voor directe buren en omwonenden.

Onder het gehuurde appartement wordt verstaan het betreffende appartement met balkon en inventaris op de 2e woonlaag.

Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst aangaat. Tevens wordt onder huurder begrepen degene die ten behoeve of namens de huurder de huurovereenkomst is aangegaan.

Aankomst en Vertrek

De incheck dag is maandag of vrijdag vanaf 16.00 uur en uitchecken is maandag-/of vrijdagochtend voor 10.00 uur.

In overleg (telefonisch of per mail) afspraken maken over de afgifte van de sleutel.

Aantal personen

Het in de reserveringbevestiging overeengekomen aantal personen mag niet worden overschreden. Het 2 kamerappartement is beschikbaar voor maximaal 3 personen.

Verzekeringen

Helaas wordt er ook in Katwijk wel eens ingebroken. Let u er dus goed op dat de deuren afgesloten zijn indien u de woning verlaat. – Dit ter bescherming van uw persoonlijke eigendommen en die van de eigenaar van het appartement. De opstalverzekering geeft veelal geen dekking bij inbraken, waarbij achteraf blijkt dat de woning niet goed was afgesloten. Wij wijzen u erop dat de eigenaar een huurder in dat geval aansprakelijk kan stellen voor eventuele schade, die niet gedekt wordt door de verzekering.

Betaling

Bij een reservering dient de huurder direct na boeking 25% van het bedrag over te maken op IBAN NL29 RABO 0391 8317 12 t.n.v. L. Haasnoot. Nadat deze betaling is gedaan wordt de reservering omgezet in een boeking. Het restant bedrag (inclusief aanvullende kosten, zoals verplichte schoonmaak) dient 3 weken voor aankomst te worden overgemaakt op bovengenoemd bankrekeningnummer.

Bankrek. gegevens:
IBAN NUMMER: NL29 RABO 0391 8317 12
BIC CODE: RABONL2U

Eindschoonmaak

Ondanks dat de huurder het bedrag voor eindschoonmaak heeft betaald, dient de huurder bij vertrek de woning, keuken, badkamer en toilet netjes achter te laten.

De verhuurder is gerechtigd om een deel van de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden indien de huurder in gebreke blijft.

Overige

 • De waarborgsom van € 150,- dient bij aankomst aan de verhuurder cash te worden betaald.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan in het appartement te roken.
 • Barbecue is niet toegestaan.
 • De huurder dient bij vertrek glas, papier en plastic zelf af te voeren naar de daartoe bestemde containers op de openbare weg.
 • Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Bij annulering zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • bij een annulering tot de 42ste dag voor de vertrekdag: de aanbetaling
  • bij een annulering vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de vertrekdag: 60% van de reissom
  • bij een annulering vanaf de 28ste dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.