Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze boeking.
 • De huurder dient te beseffen dat deze vakantiewoning van een particulier is en zich in alle gevallen dienovereenkomstig zal opstellen en gedragen. Dit betekent ook dat de huurder geen overlast veroorzaakt voor andere gasten in de appartementen of voor directe buren en omwonenden.
 • Onder het gehuurde appartement wordt verstaan de betreffende woning met balkon en inventaris.
 • Onder huurder wordt verstaan degene die de huurovereenkomst aangaat. Tevens wordt onder huurder begrepen degene die ten behoeve of namens de huurder de huurovereenkomst is aangegaan.

Aankomst en Vertrek

 • De incheck dag is vrijdag vanaf 16.00 uur en uitchecken is vrijdagochtend voor 10.00 uur.
 • In overleg (telefonisch of per mail) afspraken maken over de afgifte van de sleutel.

Aantal personen

 • Het in de reserveringbevestiging overeengekomen aantal personen mag niet worden overschreden.
 • – Voor het 2 kamerappartement geldt maximaal 2 personen
 • – Voor het 3 kamerappartement geldt maximaal 3 personen

Verzekeringen

 • Helaas wordt er ook in Katwijk wel eens ingebroken. Let u er dus goed op dat de deuren afgesloten zijn indien u de woning verlaat. – Dit ter bescherming van uw persoonlijke eigendommen en die van de eigenaar van de appartementen. De opstalverzekering geeft veelal geen dekking bij inbraken, waarbij achteraf blijkt dat de woning niet goed was afgesloten. Wij wijzen u erop dat de eigenaar een huurder in dat geval aansprakelijk kan stellen voor eventuele schade, die niet gedekt wordt door de verzekering.

Betaling

 • Bij een reservering dient de huurder direct na boeking 50% van het bedrag over te maken op IBANNL29RABO0391831712* t.n.v. L. Haasnoot. Nadat deze betaling is gedaan wordt de reservering omgezet in een boeking. Het restant bedrag (inclusief aanvullende kosten, zoals verplichte schoonmaak) dient één week voor aankomst te worden overgemaakt op bovengenoemd bankrekeningnummer.

*IBAN NUMMER: NL29 RABO 0391 8317 12
BIC CODE: RABONL2U

Eindschoonmaak

 • Ondanks dat de huurder het bedrag voor eindschoonmaak heeft betaald, dient de huurder bij vertrek de woning, keuken, badkamer en toilet netjes achter te laten.
 • De verhuurder is gerechtigd om een deel van de borgsom als extra schoonmaakkosten in te houden indien de huurder in gebreke blijft.

Overige

 • De waarborgsom van € 250,- dient bij aankomst aan de verhuurder te worden betaald.
 • Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan in de woning te roken.
 • Barbecue is niet toegestaan.
 • Gebruik van de open haard in het appartement op de 2e etage is niet toegestaan.
 • De huurder dient bij vertrek glas, papier en plastic zelf af te voeren naar de daartoe bestemde containers op de openbare weg.
 • Op de huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 • Bij annulering zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:
  • bij annulering tot de 42ste dag voor de vertrekdag: de aanbetaling
  • bij annulerings vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag voor de vertrekdag: 60% van de reissom
  • bij annulerings vanaf de 28ste dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom
  • bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.